Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 72Data dodania: 2012-02-06
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren usługowy położony przy ulicy Fordońskiej 404 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Fordon I
Ulica: Fordońska
Powierzchnia całkowita: 1.62 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0342
Numer działki: 256/6, 257/4
Numer księgi wieczystej: BY1B/00141307/9, BY1B/00141308/6
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 8 km
 • Nr 10 - 18.5 km
 • Nr 25 - 10.5 km
 • Nr 80 - przy drodze
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 200 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 500 m
 • Odległość od portu lotniczego: 12 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1.62 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon - Wyszogród” w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren zabudowy usługowej. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Teren położony jest we wschodniej części Miasta (dzielnica Fordon) bezpośrednio przy drodze krajowej nr 80. Sąsiaduje z firmami produkcyjno-usługowymi oraz wielorodzinnymi budynkami mieszkaniowymi.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 1 linia kablowa, WN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 125 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • sieć gazowa: Ø 160 mm
 • telekomunikacja: 6 linii kablowych
Media dostępne od ulicy: Fordońskiej
Obrazy