Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 63Data dodania: 2012-01-10
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Własność: Gmina Bydgoszcz Dzielnica: Łęgnowo I
Ulica: Bogdana Raczkowskiego
Powierzchnia całkowita: 282.2 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823

Mapa działek inwestycyjnych BPPT
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0131, 0132, 0133
Numer działki: b.d.
Numer księgi wieczystej: b.d.
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 2 km
 • Nr 10 - 1 km
 • Nr 25 - 3 km
 • Nr 80 - 2.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 7.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 282.2 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Możliwość podziału nieruchomości zgodnie z indywidualnymi potrzebami inwestora, jednakże nie mniej niż 1 ha. Własność Gmina Bydgoszcz, w części własność BPPT.
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny, zgodnie z którymi teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo - produkcyjnej. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Teren położony jest w południowo-wschodniej części Miasta (dzielnica Łęgnowo) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, posiada niezależny dojazd do drogi krajowej nr 10 oraz dobry dostęp do dróg krajowych nr 5 i 25. Komunikacja miejska łącząca tereny BPPT z Centrum Miasta zapewnia szybki i wygodny transport. Część terenu została objęta Podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna
 • sieć wodociągowa
 • kanalizacja ściekowa
 • siec kanalizacji deszczowej
 • sieć gazowa
 • telekomunikacja
 • własna stacja transformatorowa
 • drogi przystosowane dla transportu ciężkiego
Obrazy