Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 482Data dodania: 2019-03-13
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hala magazynowa położona przy ulicy Witebskiej 1a Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba fizyczna Dzielnica: Siernieczek
Ulica: Witebska 1a
Powierzchnia całkowita: 1100 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0260
Numer działki: 4/7, 4/19, 2/2, 9/11, 9/6
Numer księgi wieczystej: 00064686/5, 00064144/4
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 6 km
 • Nr 10 - 10.5 km
 • Nr 25 - 8 km
 • Nr 80 - 2 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 350 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 3 km
 • Odległość od portu lotniczego: 9 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1100 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo-produkcyjnej.
Położenie:
Hala znajduje się we wschodniej części Miasta (dzielnica Siernieczek) w sąsiedztwie zakładów produkcyjno-usługowych.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: WN - 1 linia kablowa, NN - 4 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 50 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • sieć gazowa: Ø 88 mm
 • telekomunikacja: 3 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Witebskiej
Obrazy