Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 467Data dodania: 2018-05-07
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Powierzchnie biurowe przy ulicy Krogulczej 5 Własność: osoba prawna Dzielnica: Osowa Góra
Ulica: Krogulcza
Powierzchnia całkowita: 563 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: brak danych
Numer działki: 47/2, 61/1
Numer księgi wieczystej: BY1B/00013563/5
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 9 km
 • Nr 10 - 3 km
 • Nr 25 - 4 km
 • Nr 80 - 0.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 200 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 500 m
 • Odległość od portu lotniczego: 10 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 563 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia terenu wynosi 3062 m2; powierzchnia budynku biurowego wynosi 563 m2
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej (wymienione funkcje mogą występować wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni działki budowlanej, jak również samodzielnie); obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji: administracji publicznej wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, turystyki i sportu, a także mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Nieruchomość znajduje się w zachodniej części miasta (dzielnica Osowa Góra), w pobliżu drogi krajowej nr 80 oraz stacji kolejowej. W przypadku sprzedaży nieruchomości właściciel zastrzega sobie bezterminowe prawo ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej. Powierzchnia budynku biurowego wynosi 563 m2.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 1 linia kablowa
 • sieć wodociągowa: Ø 50 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • sieć ciepłownicza
 • telekomunikacja: 2 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Krogulczej
Obrazy