Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 466Data dodania: 2018-05-07
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Powierzchnie biurowe przy ulicy gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego 1 Własność: osoba prawna Dzielnica: Fordon II
Ulica: Pułkownika IwanaTałdykina
Powierzchnia całkowita: 3041 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: brak danych
Numer działki: 1
Numer księgi wieczystej: BY1B/00094805/52
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 9 km
 • Nr 10 - 18.5 km
 • Nr 25 - 14 km
 • Nr 80 - 1.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 250 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 13.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 3041 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia terenu wynosi 6377 m2; powierzchnia budynku biurowego wynosi 3041 m2
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Bohaterów" w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren centrali telekomunikacyjnej z zielenią towarzyszącą i miejscami parkingowymi, dopuszcza się remonty, modernizacje oraz przebudowy. Minimalna część działki znajduje się na terenie opisanym w planie jako teren istniejącej stacji benzynowej, ustala się adaptację obiektu. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miasta (dzielnica Fordon), w pobliżu drogi krajowej nr 80, co pozwala na szybki i wygodny dostęp do innych częsci miasta. W przypadku sprzedaży nieruchomości właściciel zastrzega sobie bezterminowe prawo ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej. Powierzchnia budynku biurowego wynosi 3041 m2
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: WN- 2 linie kablowe, NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 50 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 300 mm
 • sieć ciepłownicza: Ø 63 - 2 kanały mm
 • telekomunikacja: 8 linii kablowych
Media dostępne od ulicy: Pułkownika Iwana Tałdykina
Obrazy