Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 464Data dodania: 2018-04-13
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Budynki pod działalność usługową zlokalizowane przy ulicy ks. A. Kordeckiego 20 Własność: osoba prawna Dzielnica: Śródmieście
Ulica: Ks. A. Kordeckiego
Powierzchnia całkowita: 1.49 ha
Osoba do kontaktu: Jarosaw Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0083
Numer działki: 97/29, 103/2, 104/3, 104/13, 97/23, 97/25
Numer księgi wieczystej: BY1B/00003968/1, BY1B/00031635/3
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3.5 km
 • Nr 10 - 8 km
 • Nr 25 - 0.5 km
 • Nr 80 - 3 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 250 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1.49 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia terenu wynosi 1.49 ha, natomiast powierzchnia poszczególnych budynków wynosi: A 2116,49 m2; B 4582,59 m2; C 1373,36 m2; D 509,57 m2; E 233,96 m2; F 1667,22 m2; budynki pomocnicze 706,04 m2.
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Świętej trójcy” w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren zabudowy usługowej. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta (dzielnica Śródmieście), w obszarze usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa o wysokiej intensywności, w pobliżu drogi krajowej nr 25. Na nieruchomości znajduje się 6 budynków dydaktyczno-biurowych, 5 budynków garażowo-warsztatowych wraz z drogami i chodnikami wewnętrznymi, placami parkingowymi, oświetleniem, ogrodzeniem oraz zielenią urządzoną.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 125 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 300 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 700 mm
 • sieć gazowa: Ø 125 mm
 • sieć ciepłownicza: Ø 100 - 2 kanały mm
 • telekomunikacja: 3 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Ks. A. Kordeckiego
Obrazy