Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 385Data dodania: 2017-05-25
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren inwestycyjny położony przy ulicy Wybudowanie Własność: Gmina Bydgoszcz Dzielnica: Fordon I
Ulica: Wybudowanie
Powierzchnia całkowita: 4340 m2
Osoba do kontaktu: Jarosaw Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0339
Numer działki: 222/3, 223/4, 229/5, 229/4, 229/3
Numer księgi wieczystej: BY1B/00059482/7, BY1B/00211562/6
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 10 km
 • Nr 10 - 15 km
 • Nr 25 - 12 km
 • Nr 80 - 1.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 100 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 2 km
 • Odległość od portu lotniczego: 15 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 4340 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyzwolenia z fragmentem terenu Powiśla w jednostce Fordon w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z przeznaczeniem uzupełniającym - usługowym. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Nieruchomość położona jest we wschodniej części Miasta (dzielnica Fordon). W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest liczna zabudowa mieszkaniowa jedno oraz wielorodzinna.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 500 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • sieć gazowa: Ø 60 mm
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
Media dostępne od ulicy: Wybudowanie
Obrazy