Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 379Data dodania: 2017-05-18
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren usługowo - produkcyjny położony przy ulicy Toruńskiej Własność: Gmina Bydgoszcz Dzielnica: Czersko Polskie
Ulica: Toruńska
Powierzchnia całkowita: 1.97 ha
Osoba do kontaktu: Jarosaw Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0283
Numer działki: 1 - część
Numer księgi wieczystej: BY1B/00065805/3
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 4 km
 • Nr 10 - 8 km
 • Nr 25 - 6 km
 • Nr 80 - 3 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 100 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 4 km
 • Odległość od portu lotniczego: 7 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1.97 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Do zbycia przeznaczono część działki numer 1 o wielkości 1.97 ha.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo-produkcyjnej.
Położenie:
Nieruchomość położona jest we wschodniej części Miasta (dzielnica Czersko Polskie). W pobliżu nieruchomości znajdują się liczne zakłady produkcyjno-usługowe. Uwaga! Nieruchomość wymagająca przygotowania do sprzedaży!
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: WN - 3 linie kablowe, NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 400 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 1200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 800 mm
 • sieć gazowa: Ø 40 mm
 • telekomunikacja: 2 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Toruńskiej i Spadzistej
Obrazy