Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 359Data dodania: 2016-04-29
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hale magazynowe zlokalizowane przy ulicy Przemysłowej 22 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Siernieczek
Ulica: Przemysłowa
Powierzchnia całkowita: 4650 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0234
Numer działki: 2/17, 2/19, 2/9, 2/16, 2/7, 2/18, 2/22
Numer księgi wieczystej: 65191, 78620, 102335, 121564
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 4.5 km
 • Nr 10 - 8 km
 • Nr 25 - 6.5 km
 • Nr 80 - 1 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 150 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 8.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 4650 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo - produkcyjnej.
Położenie:
Hale położone są we wschodniej części Miasta (dzielnica Siernieczek) w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 80 oraz trasy W-Z łączącej wschodnią i zachodnią część Miasta.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN-2 linie
 • sieć wodociągowa: Ø 80 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 150 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
 • drogi przystosowane dla transportu ciężkiego
Media dostępne od ulicy: Przemysłowej
Obrazy