Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 354Data dodania: 2016-02-29
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren inwestycyjny położony przy ulicy Chemicznej / Hutniczej 8.92 ha Własność: osoba prawna Dzielnica: Czersko Polskie
Ulica: Chemiczna
Powierzchnia całkowita: 8.92 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0267
Numer działki: 4/5
Numer księgi wieczystej: 197171
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 5.5 km
 • Nr 10 - 5 km
 • Nr 25 - 6 km
 • Nr 80 - 4.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 6.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 9 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 8.92 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Możliwość powiększenia terenu o sąsiednią działkę (dz.4/4) o powierzchni 1.28 ha
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Hutnicza" w Bydgoszczy, zgodnie z którymi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Teren położony jest w południowo - wschodniej części miasta (dzielnica Czersko Polskie) przy ulicy Chemicznej / Hutniczej. W pobliżu znajduje się ulica Nowotoruńska, umożliwiająca dogodny dojazd do centrum miasta oraz do drogi krajowej nr 10.
Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości:
Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 3 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 180 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 300 mm
 • sieć gazowa: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
Media dostępne od ulicy: Hutniczej
Obrazy