Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 346Data dodania: 2015-11-16
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hale magazynowo-produkcyjne oraz budynki administracyjno-biurowe położone przy ulicy Fordońskiej 46 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Bartodzieje
Ulica: Fordońska
Powierzchnia całkowita: 2954 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0205
Numer działki: 10/3, 10/16, 10/9, 10/8
Numer księgi wieczystej: 100641, 109309, 109310
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 1 km
 • Nr 10 - 11.5 km
 • Nr 25 - 3.5 km
 • Nr 80 - przy drodze
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 100 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 2954 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska - Brda - Toruńska", zgodnie z którymi teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowej. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta (dzielnica Bartodzieje), bezpośrednio przy drodze krajowej nr 80 i składa się z budynków administracyjno-biurowo-handlowych oraz magazynowo-produkcyjnych. Powierzchnia działek wynosi 2954 m2, natomiast łączna powierzchnia obiektów administracyjno-biurowych wynosi 386 m2, magazynowo-produkcyjnych 950 m2.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN-3 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 80 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 300 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • sieć gazowa: Ø 25 mm
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
Media dostępne od ulicy: Fordońskiej
Obrazy