Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 334Data dodania: 2015-10-08
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren inwestycyjny położony przy ulicy Miedzianej Własność: osoba fizyczna Dzielnica: Osowa Góra
Ulica: Miedziana
Powierzchnia całkowita: 1.78 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0327
Numer działki: 11/3, 12/5
Numer księgi wieczystej: 58537, 58538
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 11.5 km
 • Nr 10 - 0.5 km
 • Nr 25 - 6.5 km
 • Nr 80 - 1 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 800 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 3 km
 • Odległość od portu lotniczego: 10.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1.78 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Nieruchomości są niezabudowane i mogą zostać nabyte odrębnie.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo-produkcyjnej, w tym magazynowo – składowej.
Położenie:
Teren położony jest w zachodniej części Miasta (dzielnica Osowa Góra) przy ul. Miedzianej. Nieruchomość znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 10 oraz drogi krajowej nr 80, co sprzyja wygodnemu i sprawnemu transportowi.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 1 linia kablowa
 • sieć wodociągowa: Ø 300 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 400 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 1000 mm
 • sieć gazowa
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
Media dostępne od ulicy: Miedzianej
Obrazy