Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 327Data dodania: 2015-09-09
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren inwestycyjny objęty granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Własność: Gmina Bydgoszcz Dzielnica: Łęgnowo I
Ulica: Ernesta Petersona
Powierzchnia całkowita: 2.3951 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0132
Numer działki: 7/227
Numer księgi wieczystej: 132298
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 2.5 km
 • Nr 10 - 1 km
 • Nr 25 - 3.5 km
 • Nr 80 - 3 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 8 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 2.3951 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny, zgodnie z którymi teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej. Teren obiektów produkcyjnych, magazynów i składów. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Teren położony jest w południowo-wschodniej części Miasta (dzielnica Łęgnowo) przy ul. Ernesta Petersona. Posiada niezależny dojazd do drogi krajowej nr 10 oraz dobry dostęp do dróg krajowych nr 5 i 25. Komunikacja miejska łącząca teren inwestycyjny z Centrum Miasta zapewnia szybki i wygodny transport.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: SN - 1 linia kablowa, NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 200 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 300 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 1000 mm
 • sieć gazowa: Ø 250 mm
 • sieć ciepłownicza: Ø 200, 2 kanały mm
 • telekomunikacja: 2 linie kablowe
 • drogi przystosowane dla transportu ciężkiego
Media dostępne od ulicy: Ernesta Petersona
Obrazy