Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 319Data dodania: 2015-08-12
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Dworzec Kolejowy Bydgoszcz Główna - powierzchnie komercyjne oraz biurowe Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Śródmieście
Ulica: Zygmunta Augusta
Powierzchnia całkowita: 5450 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0114
Numer działki: 10/30
Numer księgi wieczystej: 140580
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3 km
 • Nr 10 - 7.5 km
 • Nr 25 - 1 km
 • Nr 80 - 1 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: b/d
 • Odległość od portu lotniczego: 5.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 5450 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnie komercyjne 2563 m2 oraz biurowe 2887 m2 znajdują się w nowym budynku dworca kolejowego oraz w zrewitalizowanym budynku.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, nieruchomość rezerwowana jest dla rozwoju usług komercyjnych.
Położenie:
Budynki dworca kolejowego Bydgoszcz Główna - nowoczesny gmach oraz zrewitalizowany zabytkowy budynek, znajdują się w centralnej części miasta (dzielnica Śródmieście). Bardzo dobre połaczenie z innymi częściami miasta zapewniają liczne linie tramwajowe oraz autobusowe zlokalizowane przy dworcu.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 4 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 100 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 300 mm
 • sieć gazowa: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 4 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Zygmunta Augusta
Obrazy