Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 315Data dodania: 2015-06-24
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Powierzchnie usługowe w budynku położonym przy ulicy Jagiellońskiej 2 Własność: Gmina Bydgoszcz Dzielnica: Śródmieście
Ulica: Jagiellońska
Powierzchnia całkowita: 4525 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0129
Numer działki: 31/1, 31/2, 32/7
Numer księgi wieczystej: 835, 3510
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 2 km
 • Nr 10 - 8.5 km
 • Nr 25 - 1 km
 • Nr 80 - 1 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 100 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 2 km
 • Odległość od portu lotniczego: 3.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 4525 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4525 m2. Powierzchnia działek wynosi 1094 m2.Obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Gdańska –Krasińskiego – 3 Maja – rzeka Brda” w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Budynek znajduje się w centrum miasta (dzielnica Śródmieście) przy zbiegu ulic Mostowej i Jagiellońskiej. Jego prestiżowa lokalizacja pozwala na różnorodną adaptację budynku dla celów komercyjnych.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 4 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 150 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 150 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 150 mm
 • sieć gazowa
 • sieć ciepłownicza
 • telekomunikacja: 3 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Jagiellońskiej i Mostowej
Obrazy