Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 298Data dodania: 2015-04-30
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hale magazynowo-produkcyjne położone przy ulicy Toruńskiej 151 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Zimne Wody
Ulica: Toruńska
Powierzchnia całkowita: 2.67 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0221
Numer działki: 7/15
Numer księgi wieczystej: 28291
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 2.5 km
 • Nr 10 - 11.5 km
 • Nr 25 - 4.5 km
 • Nr 80 - 0.75 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1 km
 • Odległość od portu lotniczego: 7 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 2.67 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia budynków magazynowo-produkcyjnych wynosi 26 700 m2
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo - produkcyjnej.
Położenie:
Hale znajdują się we wschodniej części miasta (dzielnica Zimne Wody), przy ulicy Toruńskiej 151. Atutem nieruchomości jest jej umiejscowienie w pobliżu drogi krajowej nr 80 oraz stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie innych firm produkcyjnych.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 3 linie kablowe WN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 100 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • sieć gazowa: Ø 80 mm
 • telekomunikacja: 3 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Toruńskiej i Spornej
Obrazy