Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 242Data dodania: 2014-01-21
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hale magazynowo - produkcyjne położone przy ulicy Fordońskiej 393 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Fordon I
Ulica: Fordońska
Powierzchnia całkowita: 4191 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0342
Numer działki: 105, 106, 108, 116
Numer księgi wieczystej: 64151, 64871, 64862
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 8 km
 • Nr 10 - 18.5 km
 • Nr 25 - 10.5 km
 • Nr 80 - przy drodze
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 200 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 500 m
 • Odległość od portu lotniczego: 12 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 4191 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia hal magazynowo - produkcyjnych wynosi 4.191 m2, w tym 507 m2 pow. biurowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacji ściekowej.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, nieruchomość rezerwowana jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, koncentracji usług komercyjnych.
Położenie:
Hale znajdują się we wschodniej części Miasta (dzielnica Fordon). Atutem jest lokalizacja bezpośrednio przy drodze krajowej nr 80, co pozwala na szybką i wygodną komunikację z innymi częściami miasta.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 3 linie kablowa
 • sieć wodociągowa: Ø 100 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 300 mm
 • telekomunikacja: 3 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Fordońskiej
Obrazy