Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 232Data dodania: 2013-12-09
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hale produkcyjno - magazynowe położone przy ulicy Glinki 146 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba fizyczna Dzielnica: Glinki
Ulica: Glinki
Powierzchnia całkowita: 4717 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0131
Numer działki: 4/72, 4/74, 4/75
Numer księgi wieczystej: 189568
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3 km
 • Nr 10 - 3.5 km
 • Nr 25 - 4 km
 • Nr 80 - 4 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 7.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 4717 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Na nieruchomości znajdują sie budynki produkcyjne o łacznej pow. 4 717 m2. Każda z działek może być nabyta odrębnie.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, produkcyjno - usługowej.
Położenie:
Teren położony jest w południowej części Miasta (dzielnica Glinki), przy ulicy Glinki 146. Nieruchomość sąsiaduje ze znanymi firmami produkcyjnymi. Posiada dogodne połaczenie z drogą krajową nr 5 i 25 oraz z centrum miasta.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 4 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 100 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • sieć ciepłownicza
 • telekomunikacja: 2 linie kablowe
 • własna stacja transformatorowa: SN 15 KV
 • drogi przystosowane dla transportu ciężkiego
 • monitoring obiektu / terenu
Media dostępne od ulicy: Glinki
Obrazy