Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 217Data dodania: 2013-04-18
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren inwestycyjny położony przy ulicy Łowickiej Własność: osoba prawna Dzielnica: Brdyujście
Ulica: Łowicka
Powierzchnia całkowita: 7856 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0253
Numer działki: 43/2, 43/4
Numer księgi wieczystej: 145757
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 10 km
 • Nr 10 - 4 km
 • Nr 25 - 3 km
 • Nr 80 - 1 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 2 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 3 km
 • Odległość od portu lotniczego: 12 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 7856 m2
Tereny przemysłowe: 2400 m2
Powierzchnia zabudowana: 300 m2
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo-produkcyjnej. Zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy, dopuszcza się budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Aktualne pozwolenia budowlane umożliwia wybudowanie dwóch budynków, co według projektu pozwala uzyskać 5,0 tys. p.u.m.
Dotychczasowe wykorzystanie obiektu/terenu:
Nieruchomość była zagospodarowana jako sad owocowy z obiektem składowym (ceglana stodoła).
Położenie:
Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta (dzielnica Brdyujście), w pobliżu toru regatowego oraz w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości:
brak ograniczeń
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN-2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 180 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 120 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 120 mm
 • sieć gazowa: Ø 250 mm
 • sieć ciepłownicza: Ø 1 kanał 150 mm
 • telekomunikacja
Media dostępne od ulicy: Łowickiej, Odrzańskiej i Witebskiej
Obrazy