Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 204Data dodania: 2013-01-17
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Nowoczesne powierzchnie biurowe przy ulicy Kraszewskiego 1 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba fizyczna Dzielnica: Okole
Ulica: Kraszewskiego Józefa Ignacego
Powierzchnia całkowita: 2.762 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0063
Numer działki: 28, 24/1, 27, 26, 25, 19/3.
Numer księgi wieczystej: 66727, 6240, 66728, 168832
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 4.5 km
 • Nr 10 - 6 km
 • Nr 25 - 0.05 km
 • Nr 80 - 0.05 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 6.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 2.762 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 27 620 m2
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo-produkcyjnej.
Położenie:
Teren położony jest w zachodniej części Miasta (dzielnica Okole) przy ul. Kraszewskiego 1. Niewątpliwym atutem nieruchomości jest lokalizacja w pobliżu drogi krajowej nr 80 oraz 25, co sprzyja sprawnej i szybkiej komunikacji. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 27 620 m2.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: 2 stacje transformatorowe
 • sieć wodociągowa: Ø 250 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 300 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 5 linii kablowych
Media dostępne od ulicy: Kraszewskiego, Grunwaldzkiej
Obrazy