Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 198Data dodania: 2013-01-10
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren usługowo - produkcyjny położony przy ulicy Pilickiej Własność: osoba fizyczna Dzielnica: Brdyujście
Ulica: Pilicka
Powierzchnia całkowita: 8.28 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0253
Numer działki: 2/6, 2/7, 3/6, 3/7, 3/8.
Numer księgi wieczystej: 10830, 11660, 81300, 160505
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 5.5 km
 • Nr 10 - 16 km
 • Nr 25 - 8.5 km
 • Nr 80 - 0.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 150 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 1 km
 • Odległość od portu lotniczego: 9 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 8.28 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospoadarowania przestrzennego. zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo - produkcyjnej.
Położenie:
Teren położony jest we wschodniej częsci miasta (dzielnica Brdyujście) w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 80. W sasiedztwie znajdują się firmy produkcyjno - usługowe, salon motoryzacyjny znanej europejskiej marki oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 5 linii kablowych
 • sieć wodociągowa: Ø 150 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 3 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Pilickiej
Obrazy