Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 192Data dodania: 2012-12-12
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren usługowo - produkcyjny przy ulicy Dąbrowej Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba fizyczna Dzielnica: Glinki
Ulica: Dąbrowa
Powierzchnia całkowita: 1.77 ha
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0131
Numer działki: 1/104, 1/82
Numer księgi wieczystej: 91008
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3 km
 • Nr 10 - 3.5 km
 • Nr 25 - 4 km
 • Nr 80 - 4 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 100 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 7.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1.77 ha
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia 1,77 ha - dodatkowo udział w 1/2 współużytkowania wieczystego w drodze przylegajacej do nieruchomości.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, produkcyjno - usługowej.
Położenie:
Teren położony jest w południowej części Miasta (dzielnica Glinki), przy ulicy Dąbrowej. Nieruchomość sąsiaduje ze znanymi firmami produkcyjnymi.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest niezabudowana
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 100 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 2 linie kablowe
Media dostępne od ulicy: Glinki
Obrazy