Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 185Data dodania: 2012-10-18
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Nowoczesne powierzchnie biurowe przy ulicy Przemysłowej 8 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba fizyczna Dzielnica: Siernieczek
Ulica: Przemysłowa
Powierzchnia całkowita: 3300 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0229
Numer działki: 32/6; 32/13; 31/4; 32/12
Numer księgi wieczystej: 185097, 130995, 185098
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3.5 km
 • Nr 10 - 7 km
 • Nr 25 - 6 km
 • Nr 80 - 0.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 25 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 500 m
 • Odległość od portu lotniczego: 7.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 3300 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3300 m2; w części współwłasność osób fizycznych
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Siernieczek – Portowa” w Bydgoszczy, zgodnie z którymi jest to teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Położenie:
Budynki położone są we wschodniej części Miasta (dzielnica Siernieczek) w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 80 oraz trasy W-Z łączącej wschodnią i zachodnią część Miasta. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi wynosi 3300 m2
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 1 linia kablowa
 • sieć wodociągowa: Ø 160 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 150 mm
 • sieć gazowa: Ø 400 mm
 • telekomunikacja: 2 linie kablowe
 • drogi przystosowane dla transportu ciężkiego
Media dostępne od ulicy: Przemysłowej
Obrazy