Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 102Data dodania: 2012-05-28
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hala magazynowo -produkcyjna położona przy ulicy Glinki 144 Własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Glinki
Ulica: Glinki
Powierzchnia całkowita: 1515 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0131
Numer działki: 1/44, 1/45, 1/52, 1/53, 1/65.
Numer księgi wieczystej: 70542, 70543, 87888, 75424, 7931
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3 km
 • Nr 10 - 3.5 km
 • Nr 25 - 4 km
 • Nr 80 - 4 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 50 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 7.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 1515 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia hali 1515 m2
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, produkcyjno - usługowej.
Położenie:
Teren położony jest w południowej części Miasta (dzielnica Glinki), przy ulicy Glinki 144. Nieruchomość sąsiaduje ze znanymi firmami produkcyjnymi. Posiada również dogodne połączenie z drogą krajową nr 5 i 25 oraz z centrum miasta
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna
 • sieć wodociągowa
 • kanalizacja ściekowa
 • siec kanalizacji deszczowej
 • telekomunikacja
Media dostępne od ulicy: Glinki
Obrazy